Slider Slider

Những thông tin như địa chỉ, email, số điện thoại của bạn nhập vào sẽ được bảo mật và không công khai.

Gửi
DANH SÁCH CÂU HỎI ĐƯỢC TRẢ LỜI
...
nguyen thi dieu hong hỏi: ho so đang ký giay khai sinh 02/10/2019 | 08:18-AM
Tôi ở phường vĨnh Hải, muốn làm lại giấy khai sinh. Tôi đã đến BPMC của Phường liên hệ và được hướng dẫn và phát 02 mẫu: Bảng cam kêt vfa Tờ khai cấp lại giấy khai sinh. ngoài ra cán bộ còn yêu cầu tôi phải làm bảng trích lục hồ sơ đảng. Tôi xin hỏi bảng sao trích lục làm theo mẫu nào và theo quy định nào ? Nếu có mẫu, Quý A / chi cho Tôi xin file mẫu thông qua hộp thư tôi đăng ký. Xin cảm ơn !
...
Phụng Tiên hỏi: Nha Trang 3 02/10/2018 | 11:17-AM
Nha Trang 3
1

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h